شرکت میل لنگ سازان
(سهامی خاص)

با بهترین و مجرب ترین متخصصان

 • کد اقتصادی:  411151145857
 • شماره ثبت: 92427
 • شناسه ملی: 10101367456
 • کد پستی:  1389115551
 • فرض اله یوسفی
  فرض اله یوسفی مدیر عامل
 • منوچهر قصدیان
  منوچهر قصدیان رئیس هیئت مدیره
 • محمدرضا صادقیانی
  محمدرضا صادقیانی مدیر کارخانه

سهامداران

 • < فرض اله یوسفی
 • < محمدرضا صادقیانی
 • < محمدرضا قصدیان
 • < منوچهر قصدیان
 • < مهشید قصدیان
 • < اعظم بصیر زاده
 • < حمیدرضا قصدیان
 • < علی رضا قصدیان

اعضا هیئت مدیره

 • < منوچهر قصديان
 • < محمد رضا قصديان
 • < عليرضا قصديان
 • < فرض اله يوسفی
 • < محمد رضا صادقيانی